Κυριακή, 10 Νοεμβρίου 2013

ΑΠΟΚΑΛΥΠΤΗΡΙΑ ΠΡΟΤΟΜΗΣ Ι. ΔΑΣΚΑΛΟΓΙΑΝΝΗ ΣΤΟ ΗΡΑΚΛΕΙΟ.

Αναμνηστική Έκδοση

ΠΛΕΣΣΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ, Ο ΙΩΑΝΝΗΣ ΔΑΣΚΑΛΟΓΙΑΝΝΗΣ, ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟΝ ΣΠΥΡ. Δ. ΑΛΕΞΙΟΥ, ΗΡΑΚΛΕΙΟΝ ΚΡΗΤΗΣ, 1940


Free Hit Counter