Τετάρτη, 1 Φεβρουαρίου 2012

ΕΝΑΣ ΕΠΙΚΗΔΕΙΟΣ

Ο ΕΠΙΚΗΔΕΙΟΣ ΠΟΥ ΕΚΦΩΝΗΣΕ Ο ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΣΦΟΥΓΓΑΤΑΣ ΣΤΗΝ ΚΗΔΕΙΑ ΤΟΥ ΙΩΑΝΝΗ ΤΣΟΝΤΟΥ (ΑΘΗΝΑ)

Το Χειρόγραφο:













Δακτυλόγραφο:



Free Hit Counter